Mission

Даяаршлын үйл явц монгол орны хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдлэг, ур чадвар, зөв төлөвшилтэй мэргэжилтэн бэлтгэж, төгсөгчдийг тасралтгүй сургалтаар хөгжүүлэн тэдний амьдралын чанарыг сайжруулагч сургалт – эрдэм судалгаа – үйлдвэрлэл хосолсон сургууль байна.