Blog

banner_wellcome to (1)
2021 оны 4 сарын 28-ны өдрийг дуустал материал хүлээж авна.
www.researchinnovation.mn вебсайтаар орж бүртгүүлж, хурлын талаарх мэдээлэл аваарай.
Ирүүлсэн абстракт болон өгүүллийг сургуулиас эрхлэн гаргадаг Journal of Eastern-Western Pharmacology and Pharmacy сэтгүүлд нийтлэх болно.
Докторант, магистрант багш нар болон магистрын ажил удирдаж буй багш нар идэвхтэй оролцоно уу?
Асууж тодруулах болон зөвлөгөө авах хүмүүс холбогдож болно.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

en_USEnglish
mnМонгол en_USEnglish