Эрдмийн зөвлөл

ЭЗШУИС-ийн дэргэдэх Эм зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

 • Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Л.Цэрэндулам – Эм зүйн ухааны доктор, профессор, ЭЗШУИС-ийн сургуулийн захирал
 • Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга: Л.Хүрэлбаатар – Академич, Эм зүйн ухааны доктор, професоор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан
 • Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга: Л.Лхагва – Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн захирал
 • Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Б.Бадамцэцэг – Эм зүйн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн дэд захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Д.Дүнгэрдорж – Академич, Эм зүйн шинжлэх ухааны доктор, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль, Зөвлөх
 • Зөвлөлийн гишүүн: Ш.Болд – Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, УАУ-ы сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Э.Сэлэнгэ – Эм зүйн ухааны доктор, Эрдмийн сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Л.Уламбаяр – Эм зүйн ухааны доктор, Мэргэжил дээшлүүлэх сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Цэцэгмаа - Академич, Эм зүйн ухааны доктор, профессор, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль
 • Зөвлөлийн гишүүн: Д.Цэндээхүү – Эм зүйн шинжлэх ухааны доктор, Монфа трейд ХХК, захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Гаадулам - Эм зүйн ухааны доктор, профессор,”Этүгэн” дээд сургуулийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Т.Мөнхцэцэг - Эм зүйн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгэний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: Р.Мөнхцэцэг - Эм зүйн ухааны доктор, Цомбо эмийн үйлдвэрийн дарга
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Дүүмаам - Эм зүйн ухааны доктор,
 • Зөвлөлийн гишүүн: Г.Чойжамц – Анагаах ухааны доктор, профессор, “Оточ манрамба” дээд сургуулийн дэд захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Амаржаргал - Анагаах ухааны доктор, дэд профессор, ЭЗШУИС-ийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Амарбаясгалан - Анагаах ухааны доктор, профессор, ЭЗШУИС-ийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Ц.Чимгээ – Мал эмнэлгийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгэний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: А.Баянмөнх – Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Бадамцэцэг - Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгэний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Дэнсмаа - Биологийн ухааны доктор, “Монос” ЭЗШУИС-ийн багш
 •  

ЭЗШУИС-ийн дэргэдэх Эм зүйн ухаан, Уламжлалт анагаах ухааны магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 

 • Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Л.Лхагва – Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн захирал
 • Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга: Л.Цэрэндулам – Эм зүйн ухааны доктор, профессор, ЭЗШУИС-ийн сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: А.Баянмөнх – Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Э.Сэлэнгэ – Эм зүйн ухааны доктор, Эрдмийн сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Л.Хүрэлбаатар – Академич, Эм зүйн ухааны доктор, професоор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан
 • Зөвлөлийн гишүүн: Ш.Болд – Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, УАУ-ы сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Б.Бадамцэцэг – Эм зүйн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн дэд захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Л.Уламбаяр – Эм зүйн ухааны доктор, Мэргэжил дээшлүүлэх сургуулийн захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Д.Дагвацэрэн – Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
 • Зөвлөлийн гишүүн: Ч.Чимэдрагчаа - Анагаах ухааны доктор, профессор
 • Зөвлөлийн гишүүн: Г.Чойжамц – Анагаах ухааны доктор, профессор, “Оточ манрамба” дээд сургуулийн дэд захирал
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Бурмаа – Анагаах ухааны доктор, ШУГТ-ийн Уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Цэцэгмаа - Академич, Эм зүйн ухааны доктор, профессор, Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Гаадулам - Эм зүйн ухааны доктор, профессор,”Этүгэн” дээд сургуулийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Р.Мөнхцэцэг - Эм зүйн ухааны доктор, Цомбо эмийн үйлдвэрийн дарга
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Дүүмаам - Эм зүйн ухааны доктор
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Амаржаргал - Анагаах ухааны доктор, дэд профессор, “Монос” ЭЗШУИС-ийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Амарбаясгалан - Анагаах ухааны доктор, профессор, “Монос” ЭЗШУИС-ийн багш
 • Зөвлөлийн гишүүн: Ц.Чимгээ – Мал эмнэлгийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгэний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: С.Бадамцэцэг - Биологийн ухааны доктор, Эм судлалын Хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан (ЭШАА)
 • Зөвлөлийн гишүүн: Б.Дэнсмаа - Биологийн ухааны доктор, “Монос” ЭЗШУИС-ийн багш