ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ
  • Сургалтын үйл ажиллагаа нь сургалт + эрдэм шинжилгээ + үйлдвэрлэлийн гурвалсан холбоонд суурилж, нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлснээр бэлтгэн гаргаж буй мэргэжилтнийхээ чанарыг сайжруулах нөхцлийг бүрдүүлж чадсан.
  • Манай сургуулийг төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 95-100% бөгөөд төгсөгчдийнхөө 25-30%-ийг “Монос” групп ажлын байраар хангадаг.
  • “А” үнэлгээтэй суралцагчдад “Монос” группын нэрэмжит цалин, тэтгэлэг болон тодорхой шатлалттай сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтүүд үзүүлдэг.
  • Шилдэг элсэгчиддээ сургалтын төлбөрийг 50-100% чөлөөлөх болзолтой.
  • Шилдэг төгсөгчдийг өндөр цалинтай, амьдралын баталгаатай ажлын байраар хангаж, “Монос” группын захиалгаар гадаадад суралцах боломжтой.
  • Улсын хэмжээнд шинэ бүтээлээр бүртгэгдсэн 50 гаруй эм, гоо сайхан, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүнийг бүтээхэд тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар, эм судлалын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд гол үүргийг гүйцэтгэсэн.
  • Сургалтандаа багц цагийн системийг иж бүрэн нэвтрүүлэх замаар багшийн хөдөлмөрийг оновчтой үнэлж, дүгнэх, оюутны суралцах идэвхи чармайлтыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох талаар томоохон зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Оюутны мэдээллийг UNIFACE 5.0 /Их дээд сургуулийн бүртгэл тооцооны программ/-д оруулан, номын сангийн LiB4U программ, эмзүйн удирдлага, санхүүгийн IRP программ бүрэн нэвтрүүлсэн.
  • Эмийн технологи, удирдлага, зохион байгуулалтын дадлагын түшиц эмийн сан, технологийн лаборатори, англи, орос хэлний хичээлийн лингафоны кабинет-цахим уншлагын танхим шинээр байгуулсан.
  • Багш, ажилтан, оюутны хичээллэх болон чөлөөт цагаа өнгөрөөх спорт заалтай.