ЭХЭУС Тэнхимийн танилцуулга
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭХЭУСТ-д харъяалагдаж буй хичээлүүдийн хөтөлбөрийг улам боловсронгуй болгож, багш нарын хичээл заах арга зүйг сайжуулах, оюутны мэдлэг, төлөвшил, хандлагыг нэмэгдүүлэх.

 

ТЭНХИМИЙН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ

2010 оны хичээлийн жилээс “Эмийн хими – Эмийн ургамал судлалын тэнхим” ийг шинээр үүсгэн байгуулж сургалт, эрдэм шинжилгээ, олон нийт, хүмүүжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭЗУТТ-ИЙН БАГШ НАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН БОЛОН ЗААЖ БУЙ ХИЧЭЭЛҮҮД