УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЭМНЭЛЗҮЙН ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Үр дүн нотолгоонд суурилсан УАУ-ны мэдлэгийг хэрэглээ,орчин цагийн АУ-ны практиктай нягт уялдуулан олгох


ТЭНХИМИЙН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ

2019.09.01


УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ