ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Удирдах зөвлөл нь сургуулийн алс хэтийн бодлого, зорилго, зорилт, стратегийг тодорхойлох, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, санхүү, материаллаг баазыг бэхжүүлэх болон захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй байна.

 

ЭЗШУИС-ИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Удирдах Зөвлөлийн дарга: Монос группийн ерөнхийлөгч, академич, ЭЗУ-ны доктор, профессор Л.Хүрэлбаатар Нарийн бичгийн дарга: ЭЗШУИС-ийн ахлах багш, докторант Б.Цэрэндолгор Удирдах зөвлөлийн гишүүд:
  •  Эм судлалын хүрээлэнгийн захирал, академич, АШУ-ны доктор, проф Л.Лхагва
  • Моносфарм трейд ХХК-ны гүйцэтгэх захирал, Д.Цэрэнбат
  •  Монос Улаанбаатар ХХК-ны гүйцэтгэх захирал, Л.Алтанцогт
  •  Хуулийн зөвлөх Д.Ганзориг
  •  Монос группийн гүйцэтгэх захирал Х.Ананд
  •  Монос группийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Б.Уянга
  •  Монос Холдинг төслийн захирал, И.Балжинням
  •  Моносфарм трейд ХХК-ны бизнес хөгжлийн албаны дарга Б.Энхтуяа
  •  ЭЗШУИС-ийн оюутан Б.Хүрэлбаатар