ЭЗШУИС-ИЙН СУВИЛАХУЙН ТЭНХИМИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

ЭЗШУИС-ийн сувилахуйн тэнхим нь 2016 оны 9-р сард АУ-ны магистр Батцэцэг, АУ-ны докторант Л.Алтанхуяг багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр анх байгуулагдсан. Тус тэнхимийн эрхлэгчээр АУ-ны магистр Батцэцэг/2016-2018/, АУ-ы докторант Л.Алтанхуяг/2018/ нар ажиллаж байв.

Сувилахуйн тэнхим нь энэ хичээлийн жилд тэнхимийн эрхлэгчээр НЭМУ-ны-ны докторант Д.Энхээ, АУ-ны докторант Л.Алтанхуяг, Япон хэлний багш ХШУ-ны магистр Ж.Энхмаа, БУ-ын магистрант Б.Батцэцэг багш нарын бүрэлдэхүүнтэй хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тэнхимийн зорилго:

  • Сувилахуйн мэргэжлийн хичээлүүдийн хөтөлбөрийг боловсруулан хичээлийг үр өгөөжтэй явуулах.
  • Сувилахуйн оюутнуудын япон хэлний мэдлэгийг сайжруулах N4 түвшинд хүргэх
  • Оюутнуудад зөв хандлага дадал төлөвшүүлэн, мэргэжлийн сургалтын чанарын өндөр түвшинд чанартай эзэмшүүлнэ.

Тэнхимийн давуу тал:

ЭЗШУИС-ийн Сувилахуйн тэнхим нь Япон улсын Сүмирэкай групптэй хамтын ажиллагаатай ажиллаж богино хугацааны дадлагыг япон улсад хийж байгаа нь давуу тал байна. мэргэжлийн хичээлүүдийг “сургалт – эрдэм шинжилгээ – дадлага” гэсэн харилцан шүтэлцээтэйгээр явагдаж бакалавр Эмийн үйлдвэрийн инженер технологич сувилагч бэлтгэн сайн мэргэжилтэн бэлтгэж байна.

Тэнхимийн гадаад харилцаа:

ЭЗШУИС-ийн Сувилахуйн тэнхим нь Япон улсын Сүмирэкай групптэй хамтын ажиллагаатай ажиллаж богино хугацааны дадлагыг япон улсад хийлгэх, “J STYLE CONSULTING LLC” групптай оюутны зуны дадлага хийлгэх хэлэлцээрийн түвшинд явагдаж байна.

СУВИЛАХУЙН ТЭНХИМ