Оюутны тангараг

ЭМЧИЙН ТАНГАРАГ

Эмч би:

Эмчийн ёс зүй,төрийн хуулийг чандлан сахиж

Эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө

Эрдэм чадал, энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулах аа

Тангараглая Тангараглая Тангараглая

ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТАНГАРАГ

Эм зүйч би төрийн хуулийг чандлан сахиж, монголын эм зүйчдын ёс суртахууны алтан дүрмийг ёсчлон мөрдөж, хүн ардынхаа амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм оюун, сэтгэл зүрхээ зориулахаа

Батлан илэрхийлье!

Батлан илэрхийлье!

Батлан илэрхийлье!

ОЮУТНЫ АНДГАЙ

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургуулийн оюутан би сургуулийн дүрэм, оюутны ёс зүйг чандлан сахиж, хүн ардынхаа эрүүл мэндийн манаанд эрдэм чадал, энэрэх сэтгэлээ харамгүй зориулах өндөр мэдлэг чадвартай эм зүйч болохоо

Андгайлъя.

Андгайлъя.

Андгайлъя.

ЭМ ЗҮЙЧИЙН АЛТАН ДҮРЭМ

Эм зүйн ажиптны анхдугаар их хурлаар хэлэлцэж, төлөөлөгчдийн 100%-ийн саналаар 2006 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр батлав.

МОНГОЛЫН ЭМ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН АЛТАН ДҮРЭМ