Blog

banner_wellcome to (1)
2021 оны 4 сарын 28-ны өдрийг дуустал материал хүлээж авна.
www.researchinnovation.mn вебсайтаар орж бүртгүүлж, хурлын талаарх мэдээлэл аваарай.
Ирүүлсэн абстракт болон өгүүллийг сургуулиас эрхлэн гаргадаг Journal of Eastern-Western Pharmacology and Pharmacy сэтгүүлд нийтлэх болно.
Докторант, магистрант багш нар болон магистрын ажил удирдаж буй багш нар идэвхтэй оролцоно уу?
Асууж тодруулах болон зөвлөгөө авах хүмүүс холбогдож болно.

Cэтгэгдэлээ үлдээнэ үү

Your email address will not be published.

mnМонгол
en_USEnglish mnМонгол