Шинээр элсэлт авч байна.

ЭЗШУИС нь дараах 2 чиглэлээр Мэргэжил Дээшлүүлэх курст элсэлт авч байна.


Мэргэжлийн чиглэл:

  • Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт – 4 сар
  • Эмнэлзүйн эм зүй -5 сар


Бүртгэл:

  • Хугацаа: 2016.10.17-2016.10.28 хооронд
  • Хаана: Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төв, мэргэжилтэн Д. Дондогмаа
  • Холбоо барих утас: 91924554, 99060896