Интернет мэдээллийн төв

2005-2006 оны хичээлийн жилд орчин үеийн мэдээллийн систем, интернетийн шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон.

2011-2012 оны хичээлийн жилд номын сангийн уншлагын танхим болон сургуулийн 3 давхарт интернетийн утасгүй бүс (WiFi zone)-ийг бий болгож багш, суралцагсад хүссэн үедээ цагийн хязгааргүйгээр интернетэд холбогдож, хэрэгтэй мэдээ мэдээллээ шуурхай авч хичээл сургалтандаа ашиглах боломжийг бүрдүүлж чадсан.

2012-2013 оны хичээлийн жилд лингафоны танхимийг 15 ширхэг иж бүрэн I3 компьютероор тохижуулан цахим номын сан ашиглах болон англи хэл бие дааж сурах боломжийг бүрдүүлсэн байна.

2014-2015 оны хичээлийн жилд компьютер, мэдээллийн төвийг сүүлийн үеийн загвар болох 40 ширхэг иж бүрэн I3 компьютераар тохижуулан оюутнуудад компьютер дээр ажиллаж сурах, бие даалтаа хийх, интернэтийн орчинд суух боломж бүрдүүлсэн байна.