ЭМ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН 2019-2020 ОНЫ ШИЛДЭГҮҮД
Шилдэгийн шилдэг багш: ЭЗУТТ-ийн эрхлэгч ЭЗУ-ын доктор, дэд профессор Б.Цэрэндолгор
Шилдэг судлаач багш: БАКЭЗТ-ийн эрхлэгч АУ-ын доктор Э.Энхсүрэн
Шилдэг заах арга зүйч багш: ЕЭТ-ийн багш М.Ууганжаргал
Шилдэг зөвлөх багш: ЭЗУТТ-ийн Ахлах багш А.Алтанцэцэг
Шилдэг ажилтан: Цахилгаанчин-засварчин Д.Дэлгэрзаяа


Шилдэг хамт олон: Эм Зүйн Удирдлага, Технологийн тэнхим